Comeza a instalación dos semáforos na rúa Romero Ortíz

A rúa Romero Ortíz de Ribeira vén de dar un histórico paso en seguridade, logo de ter estado no punto de mira de veciños, asociacións e grupos políticos locais polos seus evidentes problemas en materia de mobilidade (é unha rúa estreita que no seu treito baixo non permite dobre circulación de xeito fluído, non ten beiras por onde poidan camiñar os peóns con tranquilidade, está saturada de tráfico pola humanización das rúas lindeiras do centro urbano e non hai elementos que calmen a velocidade dos vehículos). En concreto, o Concello informou da posta en marcha dos traballos encamiñados a dotar de regulación por semáforos do tráfico que circula polo viario.

Máis polo miúdo, instalaranse seis semáforos tipo LED de aforro enerxético. “Coa súa colocación”, informou o Concello, perséguense dous obxectivos principais: “Regular a circulación entre esta vía e a rúa Cervantes, que descorre perpendicularmente, e alternar o paso de vehículos nun tramo especialmente estreito próximo á praza de Compostela”.

O Goberno local tamén informou de que Romero Ortiz constituirá a terceira zona da cidade ribeirense na que se ordene por medio de semáforos a circulación viaria, logo das actuacións emprendidas no paseo do Malecón no 2011 e na avenida Miguel Rodríguez Bautista e rúas adxacentes no 2015.