Até 311 persoas autónomas, microempresas e pemes de Ribeira veranse beneficiadas das axudas de PEL-Reactiva

O Concello de Ribeira vén de informar da resolución das axudas provinciais (PEL-Reactiva) para a reactivación económica e social do municipio, publicada este 4 de febreiro no Boletín Oficial da Provincia. Segundo fai saber o Goberno ribeirense, trátase dunha contía total de 596.000 euros co-financiada pola Deputación da Coruña e o Concello, e que ten como obxectivo “dotar de liquidez a persoas autónomas e microempresas na procura de contrarrestar os efectos da COVID-19”. De acordo coa resolución, en total son 311 as beneficiadas, distribuídos en tres liñas de subvención.

Un primeiro grupo (o máis numeroso, con 269 microempresas e persoas autónomas) está composto polas entidades que se visen afectadas polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e a súa modificación aprobada no RD 465/2020, do 17 de marzo. A contía das axudas abarca entre os 1.500 e os 3.000 euros.

O segundo grupo, con 39 beneficiarios, fórmano as persoas autónomas e negocios que non se visen afectadas polo peche, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira reducida, polo menos, nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. As subvencións oscilan entre os 1.500 e os 2.500 euros.

O terceiro grupo estivo integrado por aqueles que se viran na obriga de acollerse a un ERTE nos termos establecidos no RD 465/2020, do 17 de marzo. Houbo tres beneficiados: dous con 2.500 e un con 3.000 euros.