Até 125 persoas autónomas e empresas da Pobra beneficiaranse do PEL-Reactiva

O Concello da Pobra do Caramiñal publicou a resolución provisional das axudas do PEL-Reactiva, impulsado pola Deputación da Coruña. No total, serán 125 as persoas autónomas e empresas que se beneficiarán destas achegas, das 143 que as requiriron (unha diferenza que segundo informou a concelleira da Promoción Económica, Charo Varela, de Nós Pobra, explícase porque “o resto non cumpría cos requisitos e algunha que quedou fóra de prazo”). O importe total ascende a 237.500 euros, con 126.129’36 euros procedentes da institución provincial e 111.370’61 euros do Concello, polo cal a edil destacou que “ninguén quedou fóra por falta de recursos”.

A súa homóloga das Relacións Institucionais, Patricia Lojo (PSdeG-PSOE), agradeceu esta proposta da Deputación, pois indicou que “son unhas axudas moi xustas e, de feito, no noso concello así se demostrou ao entrar practicamente toda a xente que se presentou a elas”.

Esta medida focalizada no eido económico laboral está dirixida, por orde preferente, a tres tipos de empresas: no grupo 1 enmárcanse aquelas que pecharon durante o confinamento de forma obrigatoria seguindo o Real decreto 463/2020 (con 109 beneficiarias e un montante de 204.500 euros); ao grupo 2 adscríbense aquelas cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vise reducida, polo menos, nun 75% (con 5 concesións por unha contía de 7.500 euros); e no grupo 3 atópanse as sometidas a ERTE (con 11 receptoras por un orzamento de 25.500 euros).

A contía vai dende os 1.500 euros por unha empresa que non teña ningunha persoa empregada até os 3.000 euros para aquelas cuxo cadro de persoal se compón de entre 6 e 9. Ademais, o período subvencionábel abrangue dende 1 de marzo ata 31 de decembro de 2020.

As edís engadiron que as ditas subvencións xustifícanse coa compra de material antiséptico ou desinfectante, produtos hixiénicos e de limpeza; arrendamentos e canons; reparación e conservación; primas e seguros; e subministracións.

As solicitudes presentadas foron puntuadas seguindo as bases reguladoras de acordo cuns criterios de valoración nos cales figuran o tipo de empresa, a súa forma xurídica, o número de mulleres contratadas, o número de persoas discapacitadas contratadas, o número de menores de 30 anos contratados/as e o emprego da lingua galega.

A listaxe provisional atópase publicada no taboleiro de anuncios físico e dixital do Concello. Así mesmo, o prazo para a presentación de alegacións será de dez días hábiles que se contarán dende o día seguinte ó da publicación desta resolución no Boletín Oficial da Provincia (BOP) que, previsibelmente, será no 22 de febreiro. Transcorrido o dito prazo, e á vista das alegacións presentadas, de ser o caso, ditarase a resolución de concesión definitiva e, a partir de aí, as persoas beneficiarias disporán dun mes para achegar a documentación xustificativa.

A concelleira do Desenvolvemento Local, Amparo Cerecedo (BNG), puxo o foco en que para o Goberno municipal “é importantísimo e unha prioridade participar na reactivación económica dos distintos sectores que forman a economía do noso concello”, que se artella de distintas maneiras. Neste senso, anunciou que, tanto dende o Departamento de Desenvolvemento Local coma dende o da Promoción Económica, están desenvolvéndose unha serie de proxectos que se van presentar ó longo de todo ano co obxectivo de contribuír á dinamización.

Pola súa parte, o alcalde, Xosé Lois Piñeiro (Nós Pobra), manifestou que se analizará o por que das empresas que quedaron fóra do PEL-Reactiva, polo cal se estudará unha segunda liña de achegas, ademais doutra específica para o sector da hostalaría.