“A Unión Europea rectifica os TAC en augas compartidas”. Antón Luaces

Volta atrás ou xustificación por rectificación dun paso mal dado?.
O Consello de Ministros de Pesca da UE vai modificar o regulamento sobre totais admisibles de capturas ( TAC) e cotas para incrementar as cantidades acordadas en decembro de determinados stocks de gran interese económico para España.
Así o asegurou o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, que hoxe presidiu a reunión do Consello Consultivo de Política Pesqueira, no que se tratou sobre as posibilidades de pesca para o ano 2021.
Os aumentos logrados foron valorados polo ministro, quen destacou así mesmo que a importancia da subida sobre todo no caso da cabala para a frota do Cantábrico, xa que se trata dunha especie migratoria cuxo groso de capturas concéntrase no primeiro trimestre do ano. Por iso é polo que sexa tan relevante conseguir un aumento de cotas neste período.
O TAC de cabala ou xarda increméntase desde o 65% do TAC de 2020 previamente aprobado ao 72%. O xurelo oeste pasa dun 65% a un 80%. Os alfonsinos, do 25% ao 50%. E o rape de Gran Sol, zona VII, do 25% ao 45%.
No caso da cabala, ademais, a Comisión non aplicará de momento a dedución pola sobrespesca DE 2009 que corresponde executar en 2021. Desta
maneira o cumprimento da redución das 5.544 toneladas supoñerá que nos próximos días póidase distribuír practicamente o 100% da cota de cabala que lle correspondería a España para todo 2ou021 desta pesqueira. A frota do caladoiro nacional Cantábrico Noroeste poderá, así, afrontar con todas as garantías a próxima campaña.
O escenario é totalmente novo, por canto no Consello de Ministros de decembro só púidose alcanzar un acordo definitivo para algunhas pesqueiras, por estar pendente de aprobación o acu4 erdo de comercio con Reino Unido tras o brexit, do que dependían en gran medida as posibilidades de pesca europeas.
España quere que, canto antes, péchense esas negociacións para fixar os TAC definitivos para 2021 e para o bienio 2021-2022 no caso das especies de augas profundas.
Na citada reunión do Consello Consultivo de Política Pesqueira para Asuntos Comunitarios, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, defendeu o incremento das posibilidades de pesca nas augas compartidas co Reino Unido. Ve esencial a posta en valor dos argumentos socioeconómicos e a unidade de acción entre as Comunidades Autónomas e o Goberno central para maximizar as cotas definitivas de 2021 nesas augas e compensar outras reducións. Considera necesario un aumento das cotas provisionais asignadas no primeiro trimestre deste ano e na fixación de cotas para 2021 avoga pola mellora das propostas o Consello Internacional para a Exploración do Mar en especies obxectivo da frota que faena naqueles caladoiros como a pescada do norte, o galo e o rape.