Unanimidade para apoiar á hostalería local no Pleno da Pobra

O salón de plenos do Concello da Pobra do Caramiñal acolleu este xoves 21, a partir das 20.30 horas, a sesión extraordinaria do pleno da Corporación, a cal contou coa ausencia dunha edil do PP.

Primeiramente procedeuse a votar a inclusión do primeiro punto da convocatoria porque, segundo explicou o alcalde, aínda que se incluía na orde do día, non estaba ditaminado en comisión informativa. A cuestión saíu adiante con 8 votos a favor (Nós Pobra, BNG e PSdeG-PSOE) e 4 abstencións (PP).

Deseguido, tratáronse os puntos da orde do día:

1- Proposición da Alcaldía sobre o apoio ao sector da hostalería (aprobada por unanimidade).

2- Aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2019 (aprobada por unanimidade).