SOGAMA fai chegar ao Concello de Boiro unha nova partida de composteiros domésticos

SOGAMA confirmou este mércores 20 o subministro ao Concello de Boiro dunha nova partida de composteiros domésticos para facer avanzar os hábitos sustentábeis en materia de xestión de lixo no termo municipal. Co subministro, feito a petición do Goberno local, ampliarase o programa boirense de autocompostaxe a novas vivendas unifamiliares.

O obxectivo, engade a sociedade medioambiental galega, é “promover a autoxestión da materia orgánica en orixe e alcanzar importantes beneficios ambientais e económicos, xa que, ao tratar esta fracción nos propios fogares, evítase o seu depósito nos contedores verdes convencionais, extremo que permite reducir a frecuencia de recollida e minorar a cantidade de lixo a entregar a SOGAMA para o seu tratamento final”.

A entidade explica que a día de hoxe son 70 as familias adscritas de Boiro a esta iniciativa. Requisito imprescindíbel para participar na mesma é que os participantes dispoñan de terreo (xardín, horta ou terras de cultivo) no que aplicar o compost resultante, que regresa á terra en forma de abono natural, substituíndo aos fertilizantes artificiais.

Os usuarios tamén recibiron manuais didácticos nos que se describe a técnica a seguir para obter un abono de alta calidade que cumpra con todos os requisitos esixidos na normativa vixente e se poida aplicar ao solo con garantías.

SOGAMA tamén lembra que as persoas interesadas teñen á súa disposición un sitio web, www.compostaconsogama.gal, co que reforzar coñecementos, accedendo igualmente a recursos divulgativos de interese tales como vídeos e xogos, entre outros.