“So un 30% dos barcos comunitarios cumpren os regulamentos da UE”. Antón Luaces

Un regulamento ditado en 2002 pola Unión Europea (o 2372/2002) fixou as regras da Política Común de Pesca. Entre elas figura a redución de capacidade da frota pesqueira comunitaria. Case 19 anos despois de que se ditase ese regulamento, non só non se puxo remedio á situación, senón que ademais foise incrementando a potencia dos barcos, algo denunciado en medios moi concretos de comunicación galegos en distintas ocasións.
España ten o imperativo legal de revisar a potencia nominal dos motores dos barcos en aplicación do Regulamento 1224/2009, pero non a aplicou, segundo denuncia a Plataforma de Afectados por este incumprimento #ante o Defensor do Pobo Europeo, por canto “a pasividade de España e da Unión Europea no control da potencia motriz dos buques pesqueiros delimitada por lei” é evidente.
Sostén a plataforma que a situación levou á sobreexplotación dos caladoiros con cada vez menos actores: apenas 70 dos 135 que había en 1995. Un incumprimento que determina unhas cotas de pesca que superan as estipuladas e concentrada en poucos barcos. Consecuencia diso é o menor número de exemplares, con clara repercusión na oferta de peixe nos distintos mercados.
O Goberno de España, sinala o colectivo de afectados, ofrece “pouca ou ningunha resposta acerca deste tema”. Os barcos incumpren a normativa e mesmo continúan faenando os que xa foron inspeccionados. E tampouco as institucións comunitarias distínguense pola súa vontade política neste caso.
A plataforma esixe unha solución e que as autoridades verifiquen máis eficazmente o incumprimento destes regulamentos. “A Política Pesqueira Común (PPC) fracasou”, a criterio de Francisco Pérez, portavoz da plataforma. Esta denuncia desde 2015 a situación #ante as autoridades españolas durante dous anos consecutivos. E en 2017, #ante a Comisión Europea. #Ante o nulo caso prestado ás actuacións sinaladas, elevaron a queixa ao Tribunal Superior de Xustiza da UE en forma de recurso. Un ano máis tarde foi a propia Comisión europea a que arquivou a denuncia.
Todas estas intervencións conduciron á Plataforma para denunciar os feitos #ante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, que si admitiu a queixa co respaldo da Comisión Europea. Esta publicou un informe no que se incluían as denuncias presentadas en 2015 e 2017, ademais de mostrar claras evidencias de incumprimento do Regulamento por parte de 15 Estados membros, entre estes España.
O informe subliña que o 51% dos buques inspeccionados incumprían a norma e que o 67% ou non cumprían ou había indicios de que o buque fora manipulado. En definitiva: apenas un 30% dos barcos examinados cumprían coas obrigacións desa regulación.
Ese mesmo ano 2017, o Comité de Pesca do Parlamento Europeo debateu as conclusións do estudo promovido pola Comisión, e o expresidente do Comité de Pesca, Chris Davies, aseguraba que se estudaba o informe porque “unha parte fundamental da nosa política pesqueira é falsa, corrupta e fraudulenta neste sentido”.
A pesar deste informe, a plataforma elevou a súa queixa ao Defensor do Pobo Europea para esixir que se atopa unha solución.