Reparados os problemas na canalización de auga en Bealo

O Concello de Boiro rematou as obras que solucionan os problemas que existían na canalización de auga en Bealo. A reparación provoca que se comecen a dar as altas no servizo para a conexión á rede xeral.

A actuación permite que tódalas persoas que teñan a posibilidade de acceder ó servizo poden solicitar a acometida de auga para conectarse á rede. Deste xeito, os interesados poden pasar polas oficinas do servizo municipal de Recadación para tramitar a correspondente xestión.

Ademais, o Concello de Boiro está pendente da licitación das obras que dotarían de auga potable ás vivendas na parroquia de Bealo. Os traballos afectarían a un total de 5.160 metros de lonxitude para dar servizo de auga potable ás vivendas máis afastadas da rede principal de abastecemento.