O Hórreo de Araño, o de meirande lonxitude de Galicia, loce contorna acondicionada e rozada

O Concello de Rianxo, a través do servizo de obras e servizos municipais, realizou unha limpeza integral da contorna do Hórreo de Araño, un dos elementos patrimoniais de meirande importancia do termo municipal.

Os traballos realizáronse ao abeiro dun acordo coa Igrexa para “pór en valor, turística e culturalmente”, varios elementos do concello situados en predios da súa propiedade, entre os que se atopan o Hórreo de Araño, o de Isorna ou a Capela da Guadalupe.

O labor levado a cabo no Hórreo de Araño, considerado o de maior lonxitude da xeografía galega (36,75 metros a cámara e 37,05 m o celeiro, con 2,40 m de altura e 2,70 m de altura media) e de meirande capacidade (cámara 109,31 m³, celeiro 59,09 m³), foi desenvolvido pola Brigada Municipal de Obras.

O Hórreo de Araño foi construído a finais do século XVIII, entre 1784 e 1805, e foi o crego Rafael López Lago quen mandou edificalo ás súas expensas, como reflicte o historiador Xesús Santos.