O Concello de Boiro reparte 15 novos composteiros

O Concello de Boiro entrega 15 novos composteiros para o plan de compostaxe doméstica que realiza xunto con SOGAMA e co que se pretende estender as prácticas de autocompostaxe nas vivendas do municipio, reducir residuos orgánicos e lograr unha xestión máis sustentábel.

Xa no mes de decembro, o Concello repartira 30 composteiros en vivendas unifamiliares do municipio, pero debido a que a demanda foi superior, solicitáronse máis. Así, se entregan os novos composteiros e suprímese a lista de agarda que había ata entón para participar no programa.

O Goberno local pretende seguir achegando este programa de compostaxe ao maior número de vivendas unifamiliares do municipio. De feito, esta iniciativa ponse en marcha por segundo ano consecutivo.

Cabe mencionar que as persoas que participan no programa reciben a formación necesaria para o uso do composteiro e, durante un ano, teñen un seguimento do mesmo. O Concello confirmou que os resultados do primeiro ano foron moi positivos, xa que se logrou un aforro na xestión de entre 600 e 800 litros de desperdicio por familia ao ano.

Todas as persoas que desexen participar no proxecto poden poñerse en contacto co departamento de Medio Ambiente, co fin de crear unha listaxe de agarda e poder facilitar cada vez a máis vivendas dos medios para implementar a compostaxe.