No Son pechan as instalacións deportivas e culturais

O Concello de Porto do Son anunciou que ante as novas restricións anti-COVID que entran en vigor a nivel galego este 27 de xaneiro, todas as instalacións deportivas e culturais do termo municipal van ficar pechadas e sen actividade “até que a situación permita a súa reapertura”. No caso concreto do Complexo Deportivo da Piscina Municipal, faise saber que tendo en conta o devandito peche derivado das novas restricións, as cotas de abonadas e abonados quedarán conxeladas e non se van emitir cargos até que os centros deportivos e culturais poidan abrir novamente e retomar a súa actividade.

Ás usuarias e usuarios do complexo deportivo da Piscina Municipal comunicáselles que non será preciso que fagan trámite algún en relación coas cotas mensuais, xa que os cobros das mesmas paralízanse de xeito automático.