En Boiro descende o índice de criminalidade e de infraccións penais


O Concello de Boiro celebrou esta mañá unha nova sesión da Xunta local de
Seguridade na que se abordaron os temas relativos á seguridade pública no municipio, ás sancións interpostas e o número de infraccións durante o ano 2020. A reunión valorou unha diminución no índice de criminalidade ao reducirse o número de infraccións penais.
Do mesmo xeito, na xuntanza fíxose unha posta en común dos datos relativos á situación da violencia de xénero no municipio e acordouse a creación dunha mesa de coordinación específica. Ademais, analizáronse os datos da COVID-19 e incidencia da pandemia no municipio, así como das medidas de seguridade e prevención para garantir o cumprimento das restricións para o control da pandemia.
Na Xunta Local, os corpos e forzas de seguridade determinaron tamén o
establecemento de protocolos para garantir as medidas de control da cidadanía, a través dunha coordinación eficaz, como son o intercambio de información e a realización de plans de prevención e control conxuntos entre os axentes.