Boiro celebrou pola vía telemática o seu pleno de xaneiro

O Concello de Boiro celebrou este xoves 21 de xaneiro a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de xaneiro. or motivos de seguridade, tendo en conta situación sanitaria sobrevida da COVID-19, acordouse que a sesión fora celebrada de xeito telemático, retransmitíndose como de costume en directo, a través da canle de YouTube do Concello.

A sesión, logo da aprobación da acta da sesión do 17 de decembro, comezou coa avaliación do convenio de colaboración entre o Concello de Boiro e o Concello de Ribeira para favorecer a recollida conxunta de animais. Esta proposta foi rexeitada xa que era precisa unha maioría absoluta para a súa aprobación. Contou cos votos a favor do PSOE, do BNG e de IC Boiro, e coas abstencións de PP, Ciudadanos e Boiro Novo. Tamén foi rexeitada a nova ordenanza de circulación do Concello, cos votos en contra de PP, BNG, Boiro Novo e máis IC Boiro.

Estas son as demais cuestións tratadas no pleno:

– Moción presentada polo grupo de IC Boiro/ mixto sobre o estado das ruínas das instalacións da empresa Boiromar no Chazo – aprobada: 10 (PSOE, BNG, Boiro Novo, IC Boiro, Ciudadanos) e 7 abstencións (PP).

– Moción do grupo municipal de IC Boiro/ mixto relativa á reclamación a Repsol de débeda pola ocupación de terreos cos depósitos de gas no parque empresarial – aprobada por unanimidade (17 votos a favor)

– Moción do grupo municipal de IC Boiro/ misto sobre baños públicos no Mercado Municipal e melloras no dito mercado – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

– Moción presentada polo grupo municipal de IC Boiro/ mixto relativa á apertura durante todo o ano dos baños de paseo marítimo de Barraña – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

– Moción do grupo municipal do PP para instar ao Goberno a que ingrese as contías do IVE non liquidadas de 2017 como consecuencia da implantación do Subministro Inmediato de Información (SII) – aprobada por unanimidade (17 votos a favor).

– As tres mocións relativas á celebración o 25 de novembro do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller debátense todas xuntas, polo que se modifica a orde do día e se vota tamén o punto 20.

– Moción do grupo municipal do PP con motivo da celebración o 25 de novembro do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller – aprobada por unanimidade (17 votos a favor).

-Moción do grupo municipal do BNG relativa a celebración o 25 de novembro do Dia Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller – aprobada por unanimidade (17 votos a favor).

20. Moción do grupo municipal do PSdG- PSOE con motivo da celebración o 25 de novembro do Dia Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller – aprobada por unanimidade (17 votos a favor).

– Moción do grupo municipal de IC Boiro/ mixto relativa á necesidade de pintar o edificio da Casa da Cultura – aprobada por unanimidade (17 votos a favor).

– Moción do grupo municipal de IC Boiro/ mixto para que se soliciten subvencións para obras ao Goberno central con cargo ao 1,5% destinado a conservación do patrimonio cultural – rexeitada co voto de calidade do alcalde: 5 votos a favor (BNG, Boiro Novo, IC Boiro e Ciudadanos), 5 votos en contra (PSOE) e 7 abstencións (PP).

– Moción do grupo municipal de IC Boiro/ mixto para a devolución de recargos a contribuíntes causados por cambio de códigos de bancos – aprobada: 11 votos a favor (PP/ BNG/ Boiro Novo/ IC Boiro), 5 votos en contra (PSOE) e 1 abstención (Ciudadanos).

– Moción do grupo municipal do BNG sobre a reactivación da asistencia sanitaria – aprobado: 10 votos a favor (PP/ BNG/ Boiro Novo/ IC Boiro/ Ciudadanos) e 7 votos en contra (PP).