Aberta a inscrición para o curso de socorrismo e salvamento en Rianxo

O Concello de Rianxo anunciou a convocatoria do prazo para as accións formativas de socorrismo en espazos naturais e instalacións acuáticas. O inicio da formación, impulsada pola Deputación da Coruña, será para os espazos acuáticos naturais en febreiro 2021 e en instalacións acuáticas en setembro 2021.

Deste xeito, a inscrición por parte dos interesados realizarase nunha única solicitude para participar nos dous cursos, obtendo así a dobre titulación. Para poder optar a unha praza, os interesados deberán cumprir os seguinte requisitos: estar inscritas na Oficina de Emprego que lle corresponda; ter 18 anos cumpridos; estar empadroado nalgún concello da provincia da Coruña; posesión do certificado de profesionalidade nivel 2; carencia de afeccións crónicas e integridade física.

Unha vez superada esta primeira criba, as persoas candidatas deberán presentarse a unha proba de natación que consiste en nadar 200 metros estilo libre nun tempo máximo de 4 minutos e 15 segundos e realizar 20 metros en apnea. Desta selección só se admitirán a 6 persoas empadroadas no mesmo concello e por último deberán superar unha entrevista.

Ademais, o curso disporá do apoio da Deputación da Coruña que ten prevista a concesión dunha compensación mediante a retribución de bolsas que incluirán un importe fixo e unhas variables.