O Premio á Mellor Iniciativa Empresarial da Deputación tamén distinguirá o labor das asociacións

Esta semana e a vindeira (até o 8 de xaneiro) manterase aberto o prazo de presentación de candidaturas para a cuarta edición do Premio Provincial á Mellor Iniciativa Empresarial (PEL-EPR PREMIO), un galardón incluído entre os incentivos á calidade e á innovación da idea empresarial do Plan de Emprego Local (PEL) da Deputación da Coruña. Con el, preténdese recoñecer, mostrar e promover “o valioso traballo realizado polas pequenas e medianas empresas, microempresas, autónomos/as, concellos e asociacións empresariais da provincia da Coruña”, así como amosar o seu apoio nesta situación excepcional que estamos a vivir.

Concederanse un total de cinco galardóns por un importe total de 75.000 euros outorgándose 15.000 euros a cada categoría.

Por certo que dentro das cinco modalidades que conforman estes premios inclúese unha destinada ás asociacións, agrupacións e federacións de empresarios/as da provincia da Coruña. Con este galardón de 15.000 euros preténdese recoñecer e promocionar o traballo realizado polas asociacións empresariais que impulsan a iniciativa empresarial e o emprendemento, promoven a xeración de emprego de calidade e, en definitiva, contribúen á fixación da poboación.

A participación só poderá realizarse mediante a presentación telemática da memoria de candidatura e dos estatutos da asociación a través da plataforma Subtel.

O prazo de presentación de candidaturas ficará aberto ata o 8 de xaneiro de 2021 ás 14.00 horas.

Podemos consultar as bases e a convocatoria publicadas no BOP tanto en Subtel como na páxina web dos Premios PEL.