O Concello de Pobra reforza cunha logopedista o Centro de Atención Integral á Discapacidade

O Concello de Pobra anunciou a contratación dunha logopedista, co fin de mellorar e revestir o Servizo de Atención Temperá do Centro de Atención Integral á Discapacidade, no que xa traballaban dous logopedistas máis, unha pedagoga, unha psicóloga e unha animadora sociocultural.

A nova logopedista deberá realizar as funcións que ateñan ós problemas da voz, da fala, da linguaxe e da comunicación, así como as dificultades auditivas e orais de nenos e nenas entre 0 e 6 anos. Tamén proporcionará axuda e apoio as familias destes cativos. Desta forma, as traballadoras do centro poderán atender a un total de 127 menores este ano.

A decisión desta contratación vén dada pola “alta demande existente e obxectivo de fomentar as prestacións para a cidadanía”. Así o informan dende a Área de Servizos Sociais de Pobra. Do mesmo xeito, a edil Amparo Cerecedo sinala que “este servizo é prioritario para atender neste momento a demanda e chegar á poboación”.