O Concello de Boiro convoca selección para unha praza de axente prospector e outra de orientador laboral

O Concello de Boiro abre un proceso selectivo para dúas prazas do Programa de Emprego 2020–2021. Unha delas será para un axente prospector, mentres que outra adxudicarase a un orientador laboral.

O Boletín Oficial Provincial publicou este mércores as bases da contratación. O sistema de acceso será por concurso libre. A contratación partirá dun contrato laboral temporal e as persoas que queiran optar ó posto deberán cumprir uns requisitos específicos. Os candidatos ao posto de prospector/a deberán estar, como mínimo, en posesión dunha titulación de Formación Profesional de Grao Medio, de permiso de conducir e de vehículo propio. Do mesmo xeito, para o posto de orientador/a laboral, é necesario ter un título universitario oficial de grao, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente.

As solicitudes deberán presentarse de maneira presencial no Rexistro Xeral do Concello ou a través da sede electrónica do mesmo. O prazo de entrega estará aberto dende mañá ata o mércores da seguinte semana, 16 de decembro. As bases dos dous procesos selectivos, temarios e instancias, estarán a disposición das persoas interesadas na web do Concello de Boiro, www.boiro.gal.