No Son e Noia iniciados traballos de conservación e limpeza de varios ríos

Traballos en Río Sieira Porto do Son

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, está a desenvolver traballos de conservación e limpeza nos treitos interurbanos de 15 ríos ao seu paso polos concellos de Porto do Son e
de Noia.
Concretamente Augas de Galicia leva a cabo traballos nos seguintes ríos de Porto do Son: Sieira Corral baixo, Corzo, Lavandeira, Chico, Quintáns, Resna, Cans, Sancho, Sandión, Carballar, Da Igrexa e Hornanda; e no municipio de Noia, nos ríos Vilaboa e San Xusto.
As tarefas estanse a desenvolver en distintos tramos interurbanos destes ríos, que coinciden co seu percorrido por distintas parroquias destes municipios.
Estes labores forman parte das intervencións de mantemento que leva a cabo Augas de Galicia nas áreas con risco potencial significativo de inundación (ARPSI).
As actuacións céntranse na retirada de árbores e pólas caídas e madeira morta, así como a roza selectiva, limitada ao ancho da canle, en tramos cubertos por maleza. Unha vez finalizadas estas actuacións, os ríos quedarán despexados de maleza, posibilitando así a circulación fluída das súas augas.
Estas accións enmárcanse no programa de mantemento, conservación e mellora que realiza Augas de Galicia no dominio público hidráulico das bacías de Galicia-Costa, no ámbito territorial da zona Galicia-centro.
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade mantén activas as actuacións para a mellora dos leitos fluviais e para favorecer as condicións naturais do ecosistema dos ríos.