As axudas para innovar no comercio de Ribeira beneficiarán a 14 empresas

O Concello de Ribeira informou da resolución da concesión das axudas para a mellora e transformación do comercio local como medida de impulso da actividade económica no contexto da crise sanitaria. A convocatoria de axudas, incluídas no Plan Reactiva Ribeira, beneficiará finalmente a catorce empresas locais (nalgún caso con importes de até 3.000 euros) logo de presentaren documentación xustificativa.

O Concello lembra que a convocatoria incluía tres liñas compatíbeis entre si:

1. Axudas para investimentos na adecuación física dos locais, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e innovación.

2. Axudas para gastos de comunicación realizada en lingua galega.

3. Axudas para gastos na adecuación dos negocios e en servizos profesionais relacionados coa innovación ou coa recuperación económica necesaria por mor do COVID-19.

A gran maioría das subvencións concedidas adscribíronse á liñas citadas.