Un total de 241 empresas e autónomos solicitan en Boiro as axudas do PEL Reactiva

O Concello de Boiro fixo balance das solicitudes feitas polas empresas e autónomos locais para optar ás axudas do programa PEL Reactiva que convocou o Goberno local co financiamento e o apoio da Deputación da Coruña (co obxectivo de contribuír á recuperación do tecido produtivo do municipio). En total, foron 241 as firmas e persoas autónomas que requiriron as subvencións. O prazo de presentación de solicitudes rematou este 25 de novembro.

As axudas están destinadas a empresarios/as, con ou sen traballadores/as ao seu cargo, e microempresas, sexa cal sexa a súa forma xurídica. Diríxense a microempresas e autónomos que se visen afectados polo peche do Estado de Alarma, que non se visen afectados polo peche pero que a súa facturación no segundo trimestre se vise reducida a un 75% ou aquelas que se visen na obriga de acollerse a un ERTE.

Os traballadores e empresas beneficiadas poden, con este importe, comprar material antiséptico, produtos hixiénicos e de limpeza; sufragar gastos de arrendamentos e canon, como poden ser de maquinaria, vehículos, locais ou instalacións; gastos de reparación e conservación ou adaptación de locais ás medidas de protección fronte á COVID-19; primas de seguros ou subministracións.

As solicitudes presentadas vanse puntuar seguindo os criterios de valoración establecidos nas bases, iguais para todos os concellos da provincia, e que son o tipo de empresa, a súa forma xurídica, o número de mulleres, persoas discapacitadas ou menores de 30 anos contratados ou o uso da lingua galega. As persoas beneficiarias da subvención deberán presentar a documentación xustificativa, como data máxima, o 31 de marzo.