Aberto o prazo de solicitude para as axudas do PEL Reactiva en Boiro

O Concello de Boiro abre desde este xoves 5 de novembro o prazo de presentación de solicitudes das axudas do programa PEL Reactiva da Deputación Provincial da Coruña. A Administración local lembra que se atopa adherida a este fondo de financiamento, mediante o cal destinarase unha contía de 267.223,79 euros a autónomos e empresas para axudar a combater a crise económica e social provocada pola COVID-19 e paliar, na medida do posíbel, os seus efectos.

As axudas están destinadas a persoas autónomas, con ou sen traballadores/as ao seu cargo, e microempresas, sexa cal sexa a súa forma xurídica e que se se visen afectadas polo peche do Estado de Alarma, que non se visen afectados polo peche pero que a súa facturación no segundo trimestre se vise reducida un 75% ou aquelas que se visen na obriga de acollerse a un ERTE.

As axudas están destinadas á compra de material como material antiséptico e produtos hixiénicos e de limpeza; para arrendamentos e canon, como son o arrendamento de maquinaria, vehículos, locais ou instalacións; gastos de reparación e conservación ou adaptación de locais a medidas de protección fronte a COVID-19; primas de seguros ou subministracións.

O prazo de presentación de solicitudes está xa aberto e finaliza o día 25 de novembro ás 14.00 horas. As solicitudes deben presentarse de forma telemática a través da Sede Electrónica do Concello de Boiro. Toda a información sobre a convocatoria está a disposición das persoas interesadas na web municipal (www.boiro.gal) ou no telefono 981 84 48 00 ext. 5909.