O Concello da Pobra elimina as humidades no Polideportivo da Tomada e o Estadio da Alta

A Concellaría dos Deportes da Pobra do Caramiñal comunica que se realizaron os labores para a eliminación de humidades no polideportivo da Tomada. A dita actuación foi executada pola empresa Constrios S.L. e o investimento ascendeu a 12.056’44 euros, IVE incluído.

O proxecto, segundo explica o Goberno local, supuxo a limpeza do caleiro de cuberta, incluíndo medios auxiliares e medidas de seguridade para a execución dos traballos; a tapadura de buratos en fábrica de bloque a rentes do chan na contorna da pista polideportiva; a limpeza da cuneta con medios mecánicos e manuais, e incluso a retirada dos entullos a un vertedoiro autorizado; o repaso e a reparación de puntos de humidade en cuberta, con medios auxiliares para o desenvolvemento das tarefas; e a limpeza de paramentos verticais con máquina hidrolavadora e hidrofugado unha vez limpo e seco o soporte, tamén con medios auxiliares.

Arranxo das filtracións

Por outra banda, efectuáronse accións para acabar coas filtracións de humidades no edificio que alberga o ximnasio e oficinas de atletismo e almacén do estadio municipal da Alta. Máis polo miúdo, realizouse o forrado exterior no local de oficinas, pola súa parte exterior na zona sur e oeste, con minionda branca, aparafusada con ganchos de aceiro inoxidable; e aplicouse caucho na parede exterior de bloques na sala de ximnasio, nunha lonxitude de 18 metros e nunha altitude de 1’90 metros. Supuxo un investimento de 3 025 euros, IVE incluído. A obra foi executada por Tubio Lumasa S.L.

Estas intervencións enmárcanse no plan de mellora das instalació