O Goberno da Pobra fortalécese cun acordo histórico co BNG

O Goberno da Pobra do Caramiñal formalizou este venres 2 de outubro un histórico pacto de colaboración e traballo en común co grupo local do Bloque Nacionalista Galego. Segundo fixeron saber o alcalde Xosé Lois Piñeiro e máis a voceira dos nacionalistas Amparo Cerecedo, a alianza establécese sobre “os principios de igualdade, lealdade, honestidade, colaboración e cooperación institucional e pola duración do resto do mandato, isto é, dende 2020 a 2023”.

Os representantes de Nós Pobra, o PSdG-PSOE e o BNG comprometéronse a manter “unha relación fluída de intercambio de información e coñecemento dos proxectos que se queren desenvolver sen prexuízo da autonomía na toma de decisións de cada concellaría, para dar á Pobra do Caramiñal un Goberno de progreso estábel e forte, defensor absoluto do interese público, da xestión limpa, transparente e participativa, e do trato en igualdade a todos os veciños e veciñas do concello”.

Acordos

· A xunta de Goberno local ficará constituída polo alcalde, as concelleiras de Nós Pobra, Rosario Varela e Genoveva Hermo, a concelleira do PSOE, Patricia Lojo, e o concelleiro ou concelleira designada polo BNG.

· A primeira Tenencia de alcaldía recaerá no concelleiro/concelleira designado/a polo BNG.

· O alcalde manterá o actual réxime de dedicación exclusiva. Estableceranse dúas máis, en igualdade de condicións, unha para o concelleiro ou concelleira designada polo BNG e outra para o concelleiro ou concelleira designada por Nós Pobra.

Composición do novo Goberno

1. Xosé Lois Piñeiro García, alcalde e responsábel das áreas de Urbanismo, Obras e Réxime

Interior. Concelleiro de Nós Pobra.

2. Amparo Cerecedo Sánchez, primeira tenencia da alcaldía, membro da xunta de Goberno,

responsábel das áreas de Servizos Sociais e Desenvolvemento Local. Concelleira do BNG.

3. Patricia Lojo Nine, segunda tenencia da alcaldía, membro da xunta de Goberno, responsábel

das áreas de Cultura, Sanidade e Relacións Institucionais. Concelleira do PSOE.

4. Charo Varela Fernández, terceira tenencia da alcaldía, membro da xunta de Goberno,

responsábel das áreas de Promoción Económica, Turismo, Facenda e Igualdade. Concelleira de Nós

Pobra.

5. Genoveva Hermo Santos, membro da xunta de Goberno, responsábel das áreas de Deportes,

Educación e Medio Ambiente. Concelleira de Nós Pobra.

6. José Lojo Fernández, responsábel das áreas de Seguridade Cidadá, Mocidade e Voluntariado. Concelleiro de Nós Pobra.

7. Estefanía Ramos, responsábel das áreas de Servizos Municipais, Benestar Animal e Persoal.

Concelleira de Nós Pobra.

8. Xabier Santos, responsábel das áreas de Mobilidade, Participación Veciñal, Normalización

Lingüística e Memoria Histórica. Concelleiro do BNG.

Puntos para o mandato

· Facer fronte á situación sanitaria, económica e social creada pola COVID-19.

· Recuperación demográfica.

· Ampliar o solo industrial existente.

· Dotación de novas infraestruturas e ampliación das dependencias municipais.

· Aplicar a transversalidade nas políticas de igualdade.

· Incrementar a participación veciñal e órganos de participación.

· Ampliar e mellorar os servizos básicos como a rede de saneamento, de abastecemento de auga, o alumeado público, etc.

· Estender o compromiso social.

· Aumentar o compromiso coa lingua, a cultura galega e a memoria histórica.