O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para unha listaxe de educador/a familiar

09 Outubro 2020

O Concello de Boiro vén de publicar a convocatoria dun proceso selectivo para a confección dunha listaxe con vistas á cobertura temporal de prazas de Educador/a Familiar. O prazo de presentación de solicitudes abre este 10 de outubro e poderá facerse durante un prazo de cinco días hábiles a través do Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro. As persoas candidatas deben estar en posesión da titulación de diplomado/graduado en Educación Social ou constar da habilitación profesional, ser diplomado/graduado en Traballo Social, ter o primeiro ciclo la licenciatura en Pedagoxía, Psicoloxía ou Psicopedagoxía ou estar graduado/ licenciado nalgunha destas especialidades. Ademais, o Concello especifica que as persoas candidatas deben posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas necesarias para o desempeño das funcións.

O proceso selectivo é para a creación dunha listaxe de cobertura temporal para os casos de necesidade de contratación. A selección de aspirantes farase coa realización dunha serie de exercicios obrigatorios como son un cuestionario de 50 preguntas tipo test, un ou varios supostos prácticos relacionados co temario e unha proba de coñecemento de lingua galega, sempre que non se posúa o certificado de CELGA 4.

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco días hábiles a contar dende o vindeiro martes 13 de outubro, polo que remata o vindeiro luns día 19. As bases do proceso selectivo e o modelo de instancia está a disposición das persoas interesadas na web municipal (boiro.gal) ou na portería da Casa Consistorial. As solicitudes poden presentarse no Rexistro Xeral, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas ou a través da Sede Electrónica.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Auditorio” – José Manuel Pena

“Auditorio” – José Manuel Pena

Xa é unha grata realidade, o novo auditorio. Ribeira, necesitaba un auditorio en condicións e adecuado ao seu número de habitantes e da importante poboación da propia comarca do Barbanza. Este pasado sábado chegouse a inaugurar oficialmente, coa presenza de diferentes...