O Centro Social de Boiro habilita un espazo acondicionado para a mocidade

O Concello de Boiro segue a traballar este mes de outubro na mellora dos equipamentos e infraestruturas municipais para o servizo da cidadanía. Entre os traballos realizados nas últimas semanas están o do acondicionamento dun espazo para a mocidade no Centro Social de Boiro, unha demanda das persoas usuarios e do persoal municipal encargado das áreas de Educación e Xuventude. O obxectivo é mellorar ao máximo os recursos de lecer e cultura do que dispón a mocidade local.

Nas últimas semanas habilitouse no segundo andar un espazo aberto e participativo acondicionado cun televisor para a visualización de vídeos ou películas. O espazo foi creado para a mocidade e está concibido polas propias destinatarias e destinatarios do servizo, xa que para o deseño do mesmo tivéronse en conta as petición realizadas polos estudantes que visitaron o Centro Social e participaron nun obradoiro no que tiveron oportunidade de expoñer as súas ideas e propostas.

O Centro Social de Boiro, e as áreas de Educación e Xuventude, apostan por fomentar a oferta formativa e de ocio para a mocidade. No mes de setembro levouse a cabo un Festival Urbano de Arte que tivo moita aceptación entre o público ao que estaba dirixido. Para os vindeiros meses hai previstas mais iniciativas e propostas para esta franxa de idade.