En marcha a App PassCOVID, que ofrece información actualizada, avisos e alertas sobre a situación da crise sanitaria

De descarga voluntaria, permite coñecer as medidas e restricións que activen as autoridades sanitarias por concello. De momento a App está dispoñible na súa versión para Iphone e en breve para Android. Toda a información está dispoñible na web PAssCOVID.

A App facilita o envío de contactos estreitos ao Centro de Seguimento de Contactos e o acceso ás distintas plataformas de Sanidade para o seguimento dos casos positivos

Posibilitará o rexistro de establecementos a través de un código QR, de xeito que o usuario recibirá unha alerta en caso de concentración de contaxios nalgún dos locais rexistrados

PassCOVID complementa o labor de rastrexo automatizado de RadarCOVID con outras funcionalidades para seguir facilitando a colaboración cidadá na resposta á crise sanitaria