Comezan en Boiro as clases de educación secundaria para persoas adultas

O Concello de Boiro, a través da área de Educación, imparte aulas formativas para persoas adultas co vistas a preparalas para a obtención do título da ESO (Educación Secundaria Obrigatoria). O curso comezou este mércores 14 de outubro na Casa da Cultura e á presentación asistiron a concelleira de Educación, María Outeiral, e o concelleiro de Xuventude, Marcos Fajardo, acompañados das mestras que van impartir a actividade formativa.

O curso forma parte dunha programación que se repite cada ano escolar, centrada nas persoas adultas do termo municipal. Estas ensinanzas están destinadas a maiores de 18 anos que non posúen o título da ESO e impártense os cursos de primeiro a cuarto, atendendo ás necesidades de cada un. As concelleiras lembraron que grazas a estas sesións o alumnado pode adquirir, actualizar ou complementar os seus coñecementos e aptitudes, así como potenciar o seu desenvolvemento persoal e profesional.

Neste curso participan un total de 45 alumnos e alumnas repartidos nos catro cursos, podendo escoller en cada un deles a modalidade científico-tecnolóxica, lingüística ou de ciencias sociais. As aulas rematan no mes de xullo, repartidas en dous cuadrimestres. A aula de ensino de adultos está adscrita ao IES San Clemente de Santiago de Compostela e o profesorado do centro desprázase a Boiro nas probas de avaliación para a realización dos exames de xeito presencial.