A Comisaría de Ribeira fai unha chamada para a obtención ou renovación DNI

A Comisaría da Policía Nacional de Ribeira, informa á cidadanía da comarca do Barbanza de que se así o desexan, pode obter ou renovar o Documento Nacional de Identidade nun breve espazo de tempo, dado que non existen listas de espera, e as citas previas para tramítelos correspondentes aos documentos de identidade, son practicamente dun día para o outro.
Ditas citas pódense solicitar mediante a páxina web da Dirección Xeral da Policía na seguinte dirección www.citapreviadni.es , ou vía telefónica no número 060.
Así mesmo, lémbrase que aínda que o Boletín Oficial de Estado concede un moratoria dun ano para a renovación do Documento Nacional de Identidade, aconséllase efectúense tramítelos para a renovación o máis axiña posible, e así evitar posibles demoras ou acumulación de citas posteriores.
Lémbrase a todos os cidadáns que deben acudir á súa cita puntualmente, provistos de máscara, co importe exacto en metálico da taxa (12€ DNIe E 30€ Pasaporte) e de forma individual, salvo para expedicións a menores ou persoas que necesiten acompañamento.