En Noia a adhesión ao PEL Reactiva demandado polos grupos do PSdG e BNG, irá o Pleno do Xoves 24

21 Setembro 2020
Rúa Comercio, Noia

Na Comisión Informativa celebrada este Luns 21 de Setembro, incluíuse a
proposta de crédito para atender a demanda efectuada polos grupos
municipais do PSdG-PSOE e BNG, esta será tratada no Pleno ordinario do
mes de Setembro que se celebrará o vindeiro Xoves día 24. .
Os voceiros das dúas formacións, o socialista Roberto Iglesias, e o
nacionalista Ricardo Suárez, valoran positivamente que foran atendidas as
súas demandas para dispor do crédito necesario e posteriormente, dende
o Concello de Noia, se tramite a solicitude ao PEL Reactiva.
Ambas formacións, que gobernan conxuntamente a Deputación da
Coruña, consideran que os 60.927,02 € que o Concello aportará do
remanente de tesourería, é unha cantidade que contribuirá moi
positivamente nas empresas locais que estean a verse afectadas pola
crise económica derivada da Covid-19 , xa que sumando a cantidade que
aportará a Deputación da Coruña (243.708,09 €) , constituirán un total de
304.635,12 € que as empresas locais poderán destinar a facer fronte aos
gastos derivados da pandemia.
As cantidades que poderán recibir as microempresas ou traballadores por
conta propia ou autónomos, van dende os 1.500€ aos 3.000€ dependendo
do número de traballadores ao cargo e sendo compatible con outro tipo
de axudas sempre que non se sobrepasen os 40.000€ no seu conxunto.
Agardan que esta proposta sexa aprobada no Pleno, e posteriormente
lévense a cabo os trámites precisos para que a adhesión ao PEL Reactiva
realícese dentro do prazo permitido.
Dende ambas formacións coinciden en sinalar “seguiremos traballando e
levando propostas para que dende o goberno local se acollan ás axudas
que poña en marcha a Deputación e beneficien á cidadanía de Noia”, xa
que consideran que “a Deputación está a ser a administración que mellor
está enfrontándose á realidade e o escenario actual”.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Un poeta llamado Sémper”. Xosé Antonio Perozo

“Un poeta llamado Sémper”. Xosé Antonio Perozo

El mimetismo positivo del correligionario con el líder es un fenómeno en desaparición. Puede ser debido a dos circunstancias. Una, la falta de carisma de la mayoría de los dirigentes políticos de nuestros días. Dos, la proliferación y diversificación de sus presencias...

“Mi Buenos Aires querido…”. José Castro López

“Mi Buenos Aires querido…”. José Castro López

Mientras escribo suena “Mi Buenos Aires querido” en la voz de Carlos Gardel, elinmortal interprete del tango, la expresión artística única que refleja la identidad deArgentina y de su gente.Mi primera noticia de Buenos Aires se remonta a la ya lejana infancia cuando...