“Salimos entre todos” por Xosé Manuel Pena

Todos somos necesarios para paliar os efectos da crise social e económica que se nos aveciña. Só hai dúas maneiras posibles, o “sálvese quen poida” ou ben o “saímos entre todos” e tendo como eixo fundamental sempre ás persoas. A Unión Europea, o Banco Central Europeo, os diferentes gobernos nacionais, autonómicos, provinciais e locais son necesarios pero sen a colaboración e a implicación da sociedade civil seguirá a brecha inxusta e insolidaria das dúas españas. Os que viven ben, xunto cos que loitan para conseguilo e os que, por moitos esforzos que dediquen cada día, seguen instalados na pobreza e a miseria permanente. Por outra banda é importante resaltar de que unha sociedade libre e democrática non pode estar a descansar sempre no traballo altruísta e solidario das diferentes entidades sociais e ong para a axuda directa aos seus cidadáns máis indefensos. Teñen que ser os diferentes gobernos os que articulen as medidas reais e efectivas para que ninguén teña que deixar seguirse vivindo cunha mínima dignidade. Nestes momentos tan difíciles para millóns de persoas, non podemos seguir mirando para outro lado. Todo o que pase ao noso ao redor tamén é problema noso, senón non o entendemos así caeremos nos mesmos erros de sempre. Pongámonos ao choio e os que non queiran, polo menos que non molesten e póñanse ao carón.