O Concello da Pobra retoma os prazos do pagamento das taxas

O Concello da Pobra do Caramiñal informou da reapertura dos prazos de pagamento das taxas e dos prezos públicos municipais, que, como lembraremos, foran suspendidos con motivo do Estado de Alarma. O proceso retómase cunha novidade relativa á pandemia e ás consecuencias que tivo (e está a ter) na economía local: o Concello decidiu non cobrar este anos as taxas relativas ás mesas e cadeiras na vía pública dos establecementos hostaleiros do municipio.

Porén, tendo en conta que “as circunstancias excepcionais que deron lugar a tal decisión atópanse en tendencia decrecente”, volven ter vixencia, “para que a tesourería municipal recobre a liquidez necesaria para efectuar os pagamentos”, os períodos de cobramento das taxas pola prestación dos servizos de subministro de auga e sumidoiro, os da recollida do lixo, os da ocupación da vía pública para venda ambulante e os do mercado municipal.

Ademais, con relación ó imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2020, o novo período voluntario de pagamento será dende 15 de xullo ata 30 de setembro de 2020.