En Ribeira o paseo do Río Arlés está a ser reparado dos danos das riadas

Operarios están a ultimar os traballos de reparación do paseo fluvial do río de Artes (tamén chamado Arlés e Sanchanás) logo dos danos ocasionadas polas riadas deste inverno.
En concreto, estase a actuar en 32 puntos da senda que resultaron deteriorados a través do acondicionamento da zona, incluíndo o seu rasanteo, nivelación, compactación e pavimentación.
O importe da intervención ascende a 23.002 euros. Corre a cargo da empresa Excavaciones Abelleira.