Corrubedo, 31 ofertas presentadas á segunda fase do edificio da Escola Unitaria

31 ofertas foron presentadas a unha nova actuación consistente na mellora da envolvente térmica da antiga escola unitaria de Corrubedo e o seu acceso: unha intervención arquitectónica cuxo orzamento ascende a 149.907 euros, con IVE incluído, que supón a segunda fase para a remodelación deste edificio construído nos anos 50 do século XX para uso educativo e que dende a pasada década opera como centro social e cultural dopobo.
Segundo o proxecto técnico elaborado, as obras a realizar inclúen:
 A colocación dun sistema multicapa SATE ou similar con 8 centímetros de illamento térmico, composto por pranchas de poliestireno expandido de 80 milímetros de espesor, suxeiras mediante fixación mecánica e posterior colocación de malla de fibra de vidro embebida en capa de morteiro seco mineral e acabado fratasado con pintura acrílica.
 Mellora do illamento do espazo baixo cuberta e renovación de caños e baixantes de cuberta.
 Carpintería exterior: substitución da carpintería exterior empregando aluminio anodizado.
 Mellora do espazo exterior de entrada ao edificio: a tal efecto aplicarase un pavimento de pedra silvestre abuxardada para mellorar as condicións de seguridade de acceso peonil así como as súas características ambientais. Prevese un pequeno espazo axardinado no lateral sur.
O prazo de execución son seis meses. O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación da Coruña.

Escola Unitaria de Corrubedo

Cómpre lembrar que a primeira fase da remodelación do centro consiste na ampliación do centro a través da creación dunha sala de usos múltiples de 137 metros cadrados na súa parte traseira: unha obra que está afrontando o seu tramo final e supón un investimento de 105.182 euros.

Ampliación da Escola Unitaria de Corrubedo