Aprobadas no pleno de Boiro mocións para loitar contra a fenda dixital e instalar placas solares en edificios públicos

O Concello de Boiro celebrou este xoves, ás 20.00 horas na Casa Consistorial, o pleno ordinario correspondente ao mes de xullo de 2020. Durante a sesión, que contou coa ausencia de dous concelleiros (Carlos Ansoar, do Bloque Nacionalista Galego, e Juan Dieste, do Partido Popular), procedeuse a formalizar a toma de posesión da concelleira Paula García Alcalde. Un dos primeiros puntos a tratar foi o posíbel convenio entre a Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias (do Ministerio do Interior) e o Concello de Boiro para o cumprimento de penas de traballo de reclusos en beneficio da comunidade, cuestión que foi rexeitada finalmente (5 votos a favor do PSOE, 1 do BNG, 1 de Boiro Novo, 1 de IC Boiro; abstención do PP e Ciudadanos).

Pola contra, si que foi aprobada inicialmente a modificación do regulamento municipal de animais domésticos e animais salvaxes en catividade (5 votos a favor do PSOE e 1 de ICBoiro; abstención de PP, Ciudadanos, BNG e Boiro Novo). A maiores, foron aprobadas por unanimidade (con 15 votos a favor) dúas mocións de Ciudadanos e IC Boiro: a primeira en relación á fenda dixital e a segunda relativa á instalación de placas solares en edificios públicos.

Por motivos de seguridade a sesión celebrouse sen asistencia de público. Pode verse a sesión completa a través da canle de YouTube.