O servizo de impresión do Concello de Boiro achegou fotocopias a case un cento de alumnos

Un dos servizos habilitados polo Concello de Boiro para facer fronte ás complexidades do Estado de Alarma, o servizo de impresión de fotocopias para o alumnado que non tiña impresora no seu domicilio, chegou eses días ao seu remate. A iniciativa foi posta en marcha co inicio da pandemia para contrarrestar a imposibilidade de facer teledocencia por parte dunha chea de fogares con nenas e nenos, que continuaron recibindo material docente por Internet dos seus centros educativos e, pola contra, non tiñan maneira de converter eses recursos en formato papel. Nas dez semanas nas que se prestou o servizo, beneficiáronse del preto dun cento de alumnos e alumnas dos centros de Primaria e Secundaria do municipio.

Desde a Concellería de Educación púxose en funcionamento este servizo, a través dos titores dos propios centros educativo. O servizo de impresión levouse a cabo cada sete días, desde que se decretou o Estado de Alarma, facendo as impresións e o reparto os luns para que o alumnado tivese as tarefas semanais co inicio da semana.

Ademais do servizo de impresión para familias necesitadas, desde o Concello de Boiro fíxose tamén o reparto de material escolar, como libros e cadernos, que o alumnado deixou nas aulas cando remataron as clases.

Os operarios municipais recolleron o material nos centros educativos e entregárono nos domicilios dos escolares para facilitar así “a continuidade do curso escolar ao alumnado do municipio”.