O convenio con ATRIGA e a posíbel supresión de prazas de aparcadoiro na Constitución centrarán o novo pleno de Boiro

Sesión do pasado mes de novembro na Casa do Concello

O Concello de Boiro celebra este xoves 18 de xuño o pleno de Goberno correspondente ao mes de xuño. A sesión vaise celebrar ás 20.00 horas, no salón de plenos da Casa Consistorial. Por motivos de seguridade e para garantir a distancia social, non está permitida a asistencia de público, pero a sesión, como vén sendo costume dende meses antes da crise sanitaria, retransmítase en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro.

Trataranse as seguintes cuestións no transcurso da sesión: a datación de conta da renuncia á súa acta de concelleiro Benigno Miguel González Bermúdez, a actualización do convenio do Concello con ATRIGA (Axencia Tributaria de Galicia), a modificación da ordenanza fiscal nº15 (reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, quioscos e outros elementos análogos con finalidade lucrativa) e a moción presentada polo grupo municipal do BNG sobre a adopción de medidas para suprimir prazas de aparcadoiro que dificultan a visibilidade dos peóns ao cruzar a avenida da Constitución.