Licitadas as obras de pavimentación da estrada de Bretal a Reiriz en Olveira

O Concello de Ribeira informa da licitación dunha nova actuación consistente na pavimentación que une os núcleos de Bretal e Reiriz na parroquia de Olveira.
O obxectivo que se persegue con este proxecto reside en mellorar o firme actual da calzada (de aglomerado asfáltico deteriorado nalgúns tramos) así como pavimentar os sobreanchos, que están na súa maioría en terra.
Con tal motivo, estenderase unha nova capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor empregando un total de 500 toneladas, previa limpeza das marxes, acondicionamento da superficie a pavimentar e dotación dunha base de zahorra artificial.
Cun prazo de execución de dous meses, o seu orzamento ascende a 46.227 euros, IVE incluído, financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan
Único de Concellos) POS+ 2019.
As empresas interesadas poden formular as súas ofertas ata o 9 de xuño á medianoite no Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).

Bretal a Reiríz. Cedida