A Policía de Boiro fará controis puntuais nos edificios de maior afluencia para lembrar á cidadanía a necesidade de levar máscara

O Concello de Boiro publicou un bando informativo no que lembra á poboación a obrigatoriedade do uso da máscara de protección, e faino poñendo o foco na necesidade de cumprir con este requirimento nos lugares de máis afluencia de público, por exemplo no Mercado Municipal, onde o Goberno local puido comprobar que no se respecta a dita norma de protección. Nos inmóbeis de meirande influencia faranse controis para garantir a seguridade. Esta foi unha das decisións da sesión semanal, celebrada este luns 29, da Comisión de Seguimento da Evolución da COVID19.

No bando recórdase que a Xunta de Galicia impulsou esta fin de semana un decreto que regula o uso obrigatorio de máscaras de protección “sempre que se transite ou se estea en movemento pola vía pública e en espazos ao aire libre e non se poida garantir, en todo momento, o mantemento da distancia de seguridade”.

O Concello lembra que segundo o disposto tamén “é obrigatorio o uso de máscaras nos espazos pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público”, ao tempo que fai saber que no decreto achéganse datos concretos sobre as características das máscaras que non deben ser usadas: as que estean previstas de válvula exhalatoria.

No bando, o Goberno local recorda á cidadanía e aos usuarios do Mercado Municipal e doutros edificios públicos a obrigatoriedade de acudir a estes espazos sempre con máscara de protección. De feito, a Policía Local de Boiro fará controis puntuais nos edificios con maior afluencia de xente para vixiar que se cumpran coas medidas de seguridade e tamén informar á cidadanía, tamén, do uso de máscaras e demais medidas.