Boiro propón crear unha Escola Oficial de Idiomas no municipio

O goberno local de Boiro leva a pleno a proposta para realizar unha
Escola Oficial de Idiomas no municipio. A Concellería de Educación está a
traballar nos pasos previos para comezar os trámites para a solicitude e posta en marcha dunha Escola Oficial de Idiomas no Concello de Boiro.
No ano 2010, o Consello Escolar Municipal aprobou por unanimidade a
proposta para iniciar os trámites para solicitar unha Escola Oficial de Idiomas no municipio. Desde a Concellería de Educación estase a traballar para continuar con este proxecto e solicitar á Xunta de Galicia a posta en marcha dunha escola oficial de idiomas, unha proposta que nese momento foi denegada.
O Concello de Boiro pretende levar a cabo unha planificación e
desenvolvemento equilibrado en base a coordinación entre administracións e axentes. Para impulsar a educación e a cultura e estimular a formación e o emprego esgrímense argumentos demográficos, xurídicos, pedagóxicos e
tamén sociais.
Para o seu debate no pleno, a concellería de Educación fixo os traballos
previos de consulta aos centros de ensino e AMPAS do municipio, así como
aos distintos Consellos Escolares, sobre a posta en marcha dunha escola
oficial de idiomas en Boiro. Hai unanimidade na totalidade da Comunidade
Educativa a favor dunha Escola Oficial de Idiomas en Boiro.