208 familias da comarca recibirán a bolsa de comedor durante a suspensión das escolas infantís

O delegado territorial da Coruña, Ovidio Rodeiro, mantivo esta mañá un encontro por videoconferencia con representantes de escolas infantís da
provincia da Coruña para informar que a Xunta solicitou a 208 familias da comarca do Barbanza o seu visto e prace para recibir a bolsa de comedor durante a suspensión da actividade desde o 16 de marzo nas escolas infantís por mor da crise sanitaria da covid-19.
Concretamente a usuarios de seis escolas infantís de Boiro, Mazaricos, Muros, Porto do Son e Rianxo.
Ademais tamén se lle remitiu esta solicitude a 434 familias da provincia da Coruña beneficiarias dalgunha praza concertada nunha escola infantil privada e a usuarios da axuda do comedor do Bono Concilia.
Ovidio Rodeiro lembrou que esta solicitude realizouse mediante un correo electrónico no que se lles require como único trámite para percibila estar ao corrente das súa obrigas tributarias e sociais e unha autorización para consultar os datos bancarios.
Son beneficiarias desta bonificación as familias usuarias do servizo de comedor nas escolas infantís de 0-3 anos de titularidade autonómica, nunha praza concertada en escolas infantís privadas ou aquelas que perciben unha axuda de comedor a través do Bono Concilia. A contía concedida é unha compensación pola bonificación que tiñan concedida polo custo
diario do menú nos días lectivos que estivo suspendida a actividade nestes centros.
Esta axuda permitirá ás familias vulnerables que xa viñan desfrutando dunha bonificación no custo de comedor, e da que se ven privadas a raíz da situación de emerxencia sanitaria, manter a correcta alimentación do seu fillo ou filla e evitar que este gasto de alimentación engadido afecte aínda máis a súa situación.
As familias que se beneficiaron dunha bonificación de comedor por ter unha renda mensual inferior aos 403 euros percibirán unha axuda de 2,5 euros ao día. Pola súa banda, as familias que contan con esta bonificación por dispor dunha renda mensual de entre 403 e 672 euros percibirán unha bolsa de 1,5 euros ao día.
O primeiro pagamento será o correspondente aos días lectivos transcorridos ata ese momento. Pode haber pagamentos sucesivos en función dos días que se suspendan en eventuais prórrogas.

O delegado territorial da Coruña, Ovidio Rodeiro, mantivo esta mañá un encontro por videoconferencia con representantes de escolas infantís