Rianxo modifica o prazo para o pago de taxas municipais

Co fin de botar unha man á cidadanía nestes tempos de COVID-19, o Concello de Rianxo vén de modificar o calendario fiscal para este ano 2020, poñendo en xogo unha serie de aprazamentos que alivian a presión das familias e das empresas. No caso do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, o prazo inicial de pago en voluntario, que comezaba o 23 de marzo e remata o 23 de maio, amplíase do 1 de abril até o 1 de xullo deste mesmo ano. A data de carga de domiciliados é este 6 de abril.

No que se refire á taxa polo servizo de recollida e tratamento de residuos (primeiro trimestre), o período inicial (comprendido entre o 23 de marzo e o 23 de maio) pasa a ser o seguinte: do primeiro de maio até o primeiro de xullo. Isto polo que se refire ao cobro voluntario. A data prevista para as domiciliacións é a do 5 de maio.

Estas medidas foron incluídas no decreto da Alcaldía do 27 de marzo de 2020. Podemos consultar o texto por completo na web do Concello de Rianxo.