O Concello da Pobra suspende temporalmente as taxas e os impostos

O Concello da Pobra vén de adoptar unha importante medida para mitigar os efectos negativos nas familias por mor do Estado de Alarma e a crise sanitaria e económica. Trátase da suspensión temporal de taxas, impostos e prezos públicos municipais, unha modificación do calendario fiscal do exercicio 2020 dada a coñecer este mércores 15 de abril.

A disposición foi resolta para saír ao paso dos importantes impactos económicos e sociais que está a xerar o cese forzo das actividades produtivas. A isto súmanse, informou o Concello da Pobra do Caramiñal, “as limitacións as desprazamentos da cidadanía impostas co gallo de reducir a mobilidade e a actividade nas rúas”, o que dificulta a resolución dos trámites administrativos no departamento local de recadación.

Estas son as medidas específicas acordadas: suspensión o único prazo en vigor, que é o cobro do imposto sobre vehículos de tracción mecánica; suspensión da posta ao cobro de taxas e prezos públicos; e cancelación dos procedementos de recadación por vía executiva.

O Concello engadiu que a nova data de pagamento será estabelecida mediante unha resolución da alcaldía unha vez perda vixencia o Estado de Alarma.