Rianxo publica un bando informativo sobre as medidas a adoptar fronte ao COVID-19

O Concello de Rianxo e a Xunta de Portavoces veñen de comunicar á veciñanza a través dun bando informativo que se van a adoptar medidas de prevención e loita contra o coronavirus. Neste senso, a partir de hoxe, venres 13, tódalas actividades municipais, deportivas, culturais e de servizos sociais quedan suspendidas durante os vindeiros 15 días, condicionado á evolución da enfermidade.

Así, veranse afectados os seguintes centros municipais: Oficina de Turismo, instalacións deportivas (pavillóns, piscina e campos de fútbol), Auditorio, centros culturais, Liceo Marítimo, Biblioteca, mercadiño e museos.

Tamén solicitan a colaboración da cidadanía para que a atención ao público nas dependencias municipais se limite a casos de extrema necesidade, chamando con anterioridade para concertar a presenza no Concello. Por esta razón, piden a realización preferente dos trámites a través da sede electrónica municipal https://sede.concelloderianxo.gal/  ou do teléfono de contacto 981860075.

Recoméndase, por conseguinte, a non celebración de actividades das asociacións e entidades durante os vindeiros 15 días, condicionado á evolución do COVID-19.

Finalmente, o Concello require dos seus veciños e veciñas a solidariedade e comprensión con estas e outras medidas, colaborando na loita fronte ao virus, atendendo as recomendacións do Ministerio de Sanidade, Consellería de Sanidade e da propia Administración local, que permanecerá en constante comunicación e cooperación co SERGAS. Nesta liña, lembran non facer viaxes e desprazamentos que non se consideren imprescindibles, evitando a toda costa as zonas de máxima concentración do virus; non visitar centros de maiores, tanatorios, hospitais, centros médicos a excepción de casos de extrema necesidade; lavado con frecuencia das mans e cara con auga e xabón, e evitar todo contacto físico con outras persoas e aglomeracións de xente; e seguir as instrucións ditadas polo Ministerio de Sanidade e a Consellería de Sanidade, e no caso de ter algún síntoma contactar co 900400116.