O Sergas comunicará sempre de maneira individual os cambios que afecten ás citas nos centros de saúde

O Servizo Galego de Saúde poderá reprogramar as citas co obxectivo de facer fronte ás necesidades prioritarias para, segundo manifestan, garantir a protección da poboación fronte ao coronavirus e preservar os recursos sanitarios dispoñibles. Tanto as citas de atención primaria e hospitalaria coma as probas diagnósticas non urxentes poderán ser adiadas seguindo criterios clínicos e sempre se comunicarán os cambios de xeito individual.

Ante esta situación, a instrución do Sergas é que calquera cambio na cita será comunicado de xeito individual e se non se recibe unha chamada por parte do Sergas, mantense a cita que xa ten.

Esta actuación está enmarcada na declaración o pasado 13 de marzo de 2020 da situación de emerxencia sanitaria en Galicia, coa que se activou o Plan Territorial de Emerxencias. Estas medidas foron comunicadas xa a tódalas xerencias de áreas sanitarias mediante unha instrución na que se especifica toda a reordenación asistencial.

Nos hospitais poderá ser suspendida ou aprazada a actividade cirúrxica programada, salvo aquelas patoloxías recollidas no Decreto 105/2017, de 28 de setembro, polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas.

As consultas e probas diagnósticas non preferentes poderán ser suspendidas ou aprazadas, e no caso das consultas, substituídas por modalidades de atención non presencial.

Así mesmo, o Sergas suspende tódolos programas de cribado, sen embargo realizaranse as probas diagnósticas derivadas destes programas nos casos que deran positivo. Ademais, mantense o calendario de vacinación infantil.

Por outra banda, o Sergas promoverá a consulta telefónica en tódolos posibles para evitar que se acuda aos centros sanitarios, e tamén empregará os procedementos que permitan a atención domiciliaria, tanto a través de visita domiciliaria, e recollida de mostras ou a plataforma TELEA, de teleseguimento de pacientes.

Tódalas modificacións realizadas serán comunicadas individualmente aos pacientes citados ou programados con anterioridade. Deste xeito, indican que se promoverá o contacto cos tódolos pacientes que teñan cita próxima e cambiarase á modalidade telefónica en aquelas que sexa posible. Esta actuación realizarase de forma progresiva e seguindo criterios consensuados cos profesionais sanitarios, tal e como apuntan.

Os profesionais de atención primaria e hospitalaria revisarán de xeito proactivo con anterioridade á data da cita co obxectivo de identificar aos pacientes fráxiles ou máis vulnerables. Se é posible, estes pacientes serán atendidos mediante modalidade de atención non presencial (consulta telefónica ou teleseguimento).

Tamén se potenciará a contestación directa desde os centros de saúde, evitando a entrada de sistemas automáticos, co obxectivo de incrementar a consulta en modalidade non presencial e evitar que os cidadáns teñan que acudir ao centro a solicitar cita. Neste senso, o Sergas establecerá o teletraballo a tódolos profesionais que poidan realizar esta variante.

En canto ás farmacias, actívase a medida que permitirá dispensar a domicilio medicamentos ás persoas usuarias que residan en zonas rurais illadas, dependentes e enfermos crónicos independentemente de onde residan. Da mesma maneira, posibilítase a entrega de medicación hospitalaria nos domicilios dos pacientes ou a posibilidade de que sexa un familiar o que as recolla no hospital para evitar o desprazamento da persoa enferma.