O Concello de Boiro suspende o cobro de impostos

O Concello de Boiro, seguindo as medidas decretadas polo Goberno central, informa de que se apraza o cobro do Imposto sobre Bens Inmobles que estaba previsto para o 20 de marzo.
Estas medidas veñen recollidas no Real Decreto do 14 de marzo para a suspensión de diversos prazos administrativos. Deste xeito anúlanse de maneira urxente os envíos ao cobro do IBI en inmobles urbanos e rústicos. O prazo voluntario para o pago deste imposto estaba previsto que comezara
neste mes e queda aprazado ata novo aviso.
Ademais destas medidas este venres vaise celebrar, mediante videoconferencia, unha Comisión de Valoración Económica con representantes dos empresarios boirenses para comezar a traballar en medidas de reactivación da economía despois de que finalice o Estado de Alarma, co obxectivo de axudar á promoción económica do comercio e empresariado local que se ve afectado por esta crise sanitaria.

Consistorio de Boiro