Interrómpese o servizo do Punto Limpo da Pobra e a recollida de utensilios e mobiliario

Por mor do estado de alarma e das restricións derivadas do mesmo, o Concello de Pobra vén de informar do peche do Punto Limpo local e da suspensión do servizo de recollida de mobiliario e utensilios, unha medida que estará vixente até que a situación se normalice. O Concello tamén fai saber que o persoal da empresa concesionaria está a realizar o servizo básico de recollida de lixo. En base a estas medidas, recoméndase á veciñanza que non carrexe utensilios dende os seus fogares á rúa, e que agarden a que se levante o estado de alarma para poder facelo.

A razón da suspensión do servizo radica na necesidade de manter a seguridade sanitaria e a protección do persoal, ao tempo que se reduce igualmente a probabilidade de contaxio da propia cidadanía. O Concello apela á “boa vontade da xente” e á “obriga de confinamento”, para non deixar utensilios e mobiliario nin na rúa nin formando vertedoiros incontrolados no monte.