Esténdese a tódalas áreas sanitarias o test do coronavirus que se fai sen baixar do coche

O Servizo Galego de Saúde implantará en tódalas áreas sanitarias un novo sistema para realizar as probas do coronavirus aos pacientes desde os seus propios vehículos sen que teñan que baixarse deles, realizándoselle só a persoas que teñan prescrición facultativa e cita previa. O facultativo ten que prescribir a realización deste test no marco dos criterios establecidos nos protocolos e quedará rexistrada na historia clínica electrónica do paciente.

Con esta medida trátase de complementar e axilizar o sistema de recollidas de mostras a domicilio, que vén incrementando a súa demanda nos últimos días.

O novo sistema, coordinado e priorizado polo servizo de Medicina Preventiva dos hospitais, permite axilizar tempos porque posibilitan que os cidadáns se despracen en coche aos centros hospitalarios, ademais de diminuír a utilización dos equipos de protección individual (EPI), pois os profesionais empregarán un só equipo por quenda de traballo, sen necesidade de cambiarse con cada paciente.