O BNG de Boiro pedirá no pleno medidas para recoñecer as mulleres que se adican aos coidados

O Bloque Nacionalista Galego de Boiro vén de presentar unha moción para ser tratada en pleno relacionada coa celebración do 8 de marzo, o Día Internacional da Muller Traballadora, en palabras da agrupación boirense “unha data para que o feminismo galego faga novamente historia” e que este ano desenvolverase baixo o lema Sen coidados non hai vida. Mudando o sistema, derrubando o patriarcado.

Esta proclama específica está na base da moción presentada polo BNG, que pon o foco nas consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, “que non podería sosterse sen os coidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuíta ou a través da precarización de moitas mulleres”.

A respecto de todo o devandito, o BNG de Boiro engade que “este 8 de marzo cómpre recoñecer o traballo do feminismo galego e contribuír a combater a precarización de servizos de coidados ocupados maioritariamente por mulleres”. Asemade, engade o grupo que coordina Raquel Suárez, é unha data para “dar visibilidade ao que supón no noso sistema económico e social a contribución do traballo invisíbel dos coidados como paso necesario para construír unha nova orde social que supere o patriarcado”.

Por estes e outros motivos, o grupo municipal do BNG solicita do pleno de Boiro as seguintes medidas:

1. Recoñecer e apoiar as convocatorias do feminismo galego auto-organizado que neste 2020 colocan no centro do debate os coidados e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos.

2. Demandar da Xunta o seu compromiso coa realización de estudos periódicos sobre o valor social e económico do traballo do fogar e do coidado. A comezar por dar cumprimento ao artigo 29.3 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro (polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma en materia de igualdade e realizar as actuacións necesarias para que no primeiro semestre de 2020 estea en marcha o desenvolvemento dunha nova Conta Satélite da Produción Doméstica) e por realizar as actuacións necesarias para que en 2020 se desenvolva “un profundo estudo, en colaboración coa universidade galega, do reparto do tempo nos fogares galegos”. O BNG tamén inclúe un chamamento para iniciar a elaboración dun Plan de Dignificación e Visualización dos Coidados que valorice e divulgue entre a sociedade galega a relevancia económica e social das mulleres que se adican a estes traballos.

3. Demandar da Xunta “a asunción dos programas relativos á dependencia para garantir a súa prestación universal e en igualdade para todas as persoas usuarias, sen que iso dependa do concello de residencia”.