O BNG de Boiro critica os criterios que rexen o envío de convites para a Gala do Deporte

O Bloque Nacionalista de Boiro, coordinado por Raquel Suárez Regades, vén de emitir unha queixa sobre os procedementos seguidos á hora de cursar os convites para a Gala do Deporte 2019, acto de celebración do que falamos en detalle en O Barbanza, dando conta das gañadoras e dos gañadores. Segundo sinala o BNG, recoñecidas e recoñecidos deportistas do concello non terían recibido invitación para a referida gala, “circunstancia que foi considerada por elas e eles como un esquecemento de difícil xustificación ou como un agravio respecto doutras deportistas que si que o foron”, engade a agrupación nacionalista boirense.

En base ao devandito e tendo en conta o seu “descoñecemento sobre os criterios seguidos pola organización para formalizar os convites no referido evento”, o BNG solicita que o Goberno municipal explique os “criterios, obxectivos, seguidos para invitar a deportistas do concello á Gala do Deporte 2019”. Tamén se require ao Concello que “en vindeiros anos teñan presenza no acto todas as persoas que pola súa práctica e logros, nos diferentes eidos e de maneira consensuada, sexan merecedoras de estar presentes na citada gala”.