O programa Boiro Co-Educa forma a profesorado e alumnado na igualdade

A principios do mes de outubro arrancou o programa Boiro Co-Educa: igualdade contra as violencias machistas, desenvolvéndose durante estas catro semanas diversas actividades destinadas ao alumnado e ao profesorado dos diferentes CEIP do municipio. Trátase dunha iniciativa impulsada polo Concello de Boiro e subvencionada pola Secretaria Xeral de Igualdade, enmarcada no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, e que leva a cabo o equipo de ReTnova Proxectia Consulting.

Nestas sesións formativas abórdanse conceptos clave necesarios para a comprensión da realidade aínda desigual de nenas e nenos, mulleres e homes. Do mesmo xeito, introdúcese ao profesorado na teoría e práctica dos modelos docentes co-educativos, abrindo espazos de reflexión, revisión e autocrítica fundamentais para a consecución de centros co-educativos.

Tamén se están realizando os talleres destinados ao alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria co obxectivo de promover relacións igualitarias entre nenas e nenos para a prevención de conductas violentas. Un traballo que se articula a través de tres obradoiros nos que prima o traballo emocional e vivencial de nenas e nenos, abordando a temática dos estereotipos de xénero, a reflexión sobre o consentimento e a autonomía corporal, así como o dereito ao espazo persoal e o rexeitamento das agresións machistas.

Así, desde Boiro Co-Educa estase traballando simultaneamente con profesorado e alumnado coa intención de fomentar a incorporación transversal dos principios da co-educación nos centros educativos. Ademais, nas vindeiras semanas comezará unha serie de actividades destinadas ás familias.